Generalforsamling - Nellemanns-Have.dk

Go to content

Main menu:

Havens venner
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referat fra Nellemanns Haves Venners generalforsamling
d. 14. februar 2017 i Manegen, Rådhuspladsen 3, 9300 Sæby.


Referat fra generalforsamling: Klik her

Bestyrelsens beretning: Klik her

Regnskab 2016: Klik her
Foreningen Nellemanns Haves Venner afholder generalforsamling tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.00. Det foregår i Manegen i Sæby.
Haven er ejet af Nic. Nellemanns Fond. Fonden er sammen med Nellemanns Haves Venner i færd med at udvikle haven, så den bliver endnu mere attraktiv for de mange brugere.
Et af de projekter, der bl.a. er i fuld udvikling er projektet, 'Haver til maver'. Dette er et projekt, som udspringer sig af et samarbejde mellem Nellemanns Haves Venner og elever og forældre fra Sæbygaardskolen.
Projektet har hidtil resulteret i en flot skolehave, som elever fra Sæbygaardskolen passer og dyrker.
Dette projekt bliver omdrejningspunkt for aftenen oplæg, som holdes af Anne Bak, lærer på Sæbygaardskolen. Hun vil fortælle, hvordan det første år med skolehaverne er gået, og give et indblik i, hvordan fremtiden kommer til at udvikle sig.

Alle medlemmer er velkomne til generalforsamling.

Mange hilsner
Nellemanns Haves Venner

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 14. februar 2017.
Manegen. Rådhuspladsen 3, Sæby. Klokken 19.00

Velkomst ved Hans Rødsgaard-Mathiesen

Generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag behandles.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Lisbeth Hultfeldt er på valg, modtager ikke genvalg.
Hans Rødsgaard-Mathiesen er på valg, modtager genvalg.

Valg af to suppleanter:

Poul Andersen er på valg, modtager genvalg.
Lone Daugaard er på valg, modtager genvalg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor:
Arne Løvendahl er på valg, modtager ikke genvalg.

Revisorsuppleant:
Poul Nielsen er på valg, modtager genvalg.

8. Eventuelt.

Kaffe og indlæg ved lærer Anne Bak Rasmussen, Sæbygårdskolen:
”Det første år med skolehaver i Nellemanns Have og udsigterne for 2017”.

Der er mulighed for at betale kontingent for 2017.

På bestyrelsens vegne
Hans Rødsgaard-Mathiesen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Back to content | Back to main menu